Odeća na Nemačkom A1/ Kleidung

U ovoj lekciji obrađujemo omiljenu žensku slobodnu aktivnost. Šoping. Naravno tu je najvažnije da znate kako se kaže odeća na nemačkom, ali svakako i glagoli koji su korisni za šoping.…