Glagoli sa prefiksom  be-

U ovoj lekciji  pričaćemo o glagolima sa prefiksom be-, kako se grade, da li imaju isto značenje kao osnivni glagoli i kako ih koristimo u rečenici. SADRŽAJ Šta su glagoli…

N-deklinacija / N-Deklination

U ovoj lekciji pričaćemo o N-deklinaciji. Koje imenice se dekliniraju po ovoj deklinaciji, kako da prepoznamo te i menice i koja su pravila za ovu deklinaciju. SADRŽAJ Šta je N-Deklinacija?Imenice…