Glagoli sa prefiksom  be-

U ovoj lekciji  pričaćemo o glagolima sa prefiksom be-, kako se grade, da li imaju isto značenje kao osnivni glagoli i kako ih koristimo u rečenici. SADRŽAJ Šta su glagoli…