Gramatika Sadržaj

Gramatika Sadržaj

Vokabular / Sadžaj Fonetika i pravopis/Phonetik und Rechtschreibung Nemačna abeceda sa izgovorom Nemački pravopis - Slova i glasovi Glagoli/ Verben Sva vremena /Alle Zeitformen Upotreba vremena u nemačkom jeziku Prezent/…