Nezavisni veznici / Konjunktionen

U ovoj lekciji saznaćete sve o nezavisnim veznicima u nemačkom jeziku. Na nemačkom se nezavisni veznici nazivaju Konjunktionen. Navešću sve nezavisne veznike, šta znače, kako se i kad upotrebljavaju, gde…