Dvodelni Veznici u Nemačkom Jeziku / Zweiteilige Konjunktionen

U ovoj lekciji saznaćete sve o dvodelnim veznicima, kako se upotrebljavaju, šta znače i koje vrste postoje.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su to dvodelni veznici u nemačkom jeziku?
Dvodelni veznici i njihov redosled
Glavne ili zavisne rečenice
Skraćene rečenice sa dvodelnim veznicima

Foto: Pexels

Šta su to dvodelni veznici u nemačkom jeziku?

Dvodelni veznici u nemačkom jeziku povezuju dve rečenice na način da je jedan veznik u jednoj, a drugi u drugoj rečenici. Dva veznika uvek pripadaju zajedno, tako da čine par. Koji par odgovara rečenici zavisi od značenja rečenice, pa se o tome ne može odlučivati gramatičkim pravilima.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Dvodelni veznici i njihov redosled

U tabeli dole su navedeni dvodelni veznici i primeri u kojima je pomoću boja istaknuto gde se nalazi glagol u odnosu na veznik. Položaj glagola je u nemačkom jako važan. O tome ću pisati više u sledećem delu Glavne i zavisne rečenice.
Redosled dva veznika se ne može obrnuti, tako da ne možete da premestite drugi deo rečenice ispred prvog dela. Neki od ovih veznika se sastoje od po dve reči, npr: nicht nur – sondern auch.

Dvodelni veznik Primer Značenje
zwar … aberIch bin zwar keine Vegetarierin, aber ich mag einfach kein Fleisch.
Suprotnost:  pozitivno –
negativno
doduše – ali
nicht nur … sondern auchSie kann nicht nur gut singen, sondern auch gut tanzen.

Nabrajenje: dve dobre stvari ili dve loše stvari; jedno se dodaje
drugom i ceni se kao nešto posebno
ne samo – nego i
entweder … oderEntweder ich schicke dir eine SMS  oder ich rufe dich an.Alternativa: dve stvari koje
nisu moguće ili se ne rade u
isto vreme
ili – ili
weder … nochIm Hotel dürfen wir weder rauchen noch Alkohol trinken.dvostruka negacija: ni jedno ni drugo
niti – niti
einerseits …. (aber) andererseits /
auf der einen Seite …. 
(aber) auf der anderen Seite
Einerseits möchte ich gerne in der Großstadt wohnen
andererseits ist mir das Leben dort zu teuer.
Kompromis: dve stvari koje imaju različite prednosti (ili nedostatke) koje ne možete imati u isto vreme
s jedne strane …. s druge strane
sowohl … als auchSie ist sowohl Sängerin als auch Schauspielerin.
Sowohl er als auch sie hört gern Musik.
Kombinacija: dve stvari koje su istovremeno moguće
je … desto/umsoJe mehr Schnee auf der Straße istdesto langsamer fahren die Autos.paralelno poređenje: dve stvari postaju veće/bolje (ili manje/gore) u isto vreme, jedna uslovljava drugu

Glavne ili zavisne rečenice

Svi dvodelni veznici se nalaze u glavnim rečencima, OSIM veznika je…desto.

Kad je u pitanju veznik je …  desto, rečenica koja počinje sa je je zavisna rečenica i glagol se nalazi na kraju rečenice, rečenica koja počinje sa desto, nije zavisna i glagol se nalazi na drugom mestu.

Na primer:

Je eher wir anfangendesto besser ist es.
Je älter man wirddesto erfahrener wird man. 
Je mehr er umso dicker wurde er.

Skraćene rečenice sa dvodelnim veznicima

Kad obe rečenice sa dvodelnim veznikom imaju isti subjekt i glagol, onda se rečenica može skratiti. Time se izbegava ponavljanje.

Primeri:
Ich kaufe sowohl ein neues Handy als auch kaufe ich einen neuen Computer.
Er spielt nicht nur Basketball, sondern er spielt auch Handball.
Meine Schwester trinkt weder Kaffee noch trinkt sie Tee.
Wir gehen heute Abend entweder ins Kino oder wir gehen ins Theater.

Pogledaj još:
Vrste veznika
Nezavisni veznici
Zavisni veznici
Temporalne rečenice
Temporalne rečencie – tabelarni prikaz