Vrste Veznika u Nemačkom jeziku/ Die Konnektoren

U ovoj lekciji naučićete sve o tome koje vrste veznika u nemačkom jeziku postoje. Svrstaću ih u kategorije i objasniti koje vrste rečenica oni povezuju i naravno na kojem mestu se nalaze glagoli u tim rečenicama.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Nezavisni veznici( Konjunktionen)
Zavisni veznici (Subjunktionen)
Oblici veznika
Jednostavni
Složeni
Višedelni
Upotreba veznika

Imamo dve vrste veznika:
Nezavisni veznici ( Konjunktionen)
Zavisni veznici ( Subjunktionen)

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Nezavisni veznici (Konjunktionen)

Nezavisni veznici( Konjunktionen) su:

und, aber, sondern, oder, denn, sowie, jedoch

Funkcija nezavisnih veznika je da povezuju glavne rečenice, zavisne rečenice istog stepena i delove rečenice.

Primeri:
Glavne rečenica + Glavne rečenica: Mia möchte ein neues Handy kaufen, aber sie hat kein Geld.
Zavisna rečenica + Zavisna rečenica: Ich habe gehört, dass er im Lotto gewonnen hat und dass er das ganze Geld gespendet hat.
Rečenični deo + Rečenični deo: Man kann die Wohnung mieten oder kaufen.

Ako želite da saznate više o Nezavisnim veznicima kliknite ovde.

Zavisni veznici (Subjunktionen)

Zavisni veznici (Subjunktionen) su:

weil, dass, wenn, obwohl, ohne dass, als ob, bevor

Funkcija zavisnih veznika je da uvode zavisne rečenice koje zavise od nadređene glavne ili zavisne rečenice.

Primeri:
Glavna rečenica + Zavisna rečenica = Mia kommt heute nicht zur Arbeit, weil sie krank ist.
Zavisna rečenica + Zavisna rečenica = Der Chef hat mich gesagtdass Mia heute nicht kommtweil sie krank ist.

Ako želite da saznate više o Zavisnim veznicima kliknite ovde.

Oblici veznika

Što se tiče njihovog oblika, postoje jednostavni, složeni i višedelni veznici.

Pogledajte koji veznici spadaju u koju kategoriju:

JEDNOSTAVNI

aber (ali), bis (dok (ne)), denn (jer), insofern (ukoliko,utoliko), obgleich (iako), solange (dok, dok god), doch (ali, ipak), seitdem (od kada), und (i), wie (kao), als (kad), sondern (nego), beziehungsweise (odnosno), während (za vreme, dok), sooft (koliko god, kadgod), da (budući da), falls (ukoliko) …

 SLOŽENI

als dass (kao da), statt dass (umesto da), als ob (kao da), selbst wenn (iako), je nachdem (pošto), auch wenn ( iako), selbst wenn (iako), anstatt dass (umesto da), ohne dass (a bez da) …

VIŠEDELNI

entweder – oder (ili- ili), sowohl – als auch (kako – tako), je – desto (što-to), sowohl – wie auch (kako –tako), nicht nur – sondern auch (ne samo –nego i), weder – noch (niti-niti)

Ako želite da saznate više o Višedelnim veznicima kliknite ovde.

Veznici koji uvode infinitivne rečenice:
als … zu, anstatt … zu, ohne … zu, statt … zu, um … zu…

Upotreba veznika

Zadatak veznika je da međusobno povežu rečenice (ili delove rečenica).  Nezavisni veznici se razlikuju od  zavisnih i sad ćemo videti po čemu se razlikuju.. 

Nezavisni veznici povezuju glavne rečenice, zavisne rečenice koje zavise od iste glavne rečenicei delove rečenice.

Glavne rečenice:

Zavisne rečenice:

Delovi rečenice:

Zavisni veznik povezuje zavisnu rečenicu sa nadređenom glavnom ili zavisnom rečencom.
Sa nadređenom glavnom:

Sa nadređenom zavisnom:

Ako želite da saznate više o Nezavisnim veznicima kliknite ovde.

Ako želite da saznate više o Zavisnim veznicima kliknite ovde.

Ako želite da saznate više o Dvodelnim veznicima kliknite ovde.

Pogledajte još:
Temporalne rečenice
Temporalne rečenice tabelrani prikaz
Perfekt
Preterit
Razlike između preterita i perfekta