Padeži u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Jasno / Deutsche Fälle (Kasus)

U ovoj lekciji saznaćete sve što je važno da znate o padežima u nemačkom jeziku, koliko ih ima i kako da ih upotrebljavate.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Padeži u nemačkom
Jednakosti i posebnosti kod imenica
Jednakosti i posebnosti kod prideva i članova
Pitanja za padeže
Šta određuje padež?
Subjekat
Glagoli
Predlozi
Pridevi
Deklinacija

Padeži u nemačkom

Padezi u nemačkom jeziku su različiti oblici jedne reči kojima se označava njihov odnos prema drugim rečima u rečenici, po padažima se mogu menjati imenske reči, a tu spadaju: imenice, članovi, zamenice i pridevi. Promena imenskih reči po padežima naziva se deklinacija.

U nemačkom jeziku postoji četiri padeža, u jednini i množini:
1. Nominativ
2. Genitiv
3. Dativ
4. Akuzativ

Ova četiri padeža  ispunjavaju različite funkcije. Nominativ je osnovni oblik i uglavnom ga koristimo za subjekat u rečenici. Akuzativ i dativ služe kao objektna dopuna glagolima, predlozima i pridevima. Genitiv najčešće označava posedovanje.

Postoje određene jednakosti, između pojedinih padežnih oblika ali i posebnosti po kojima možete prepoznati odredjeni padež.

Jednakosti i posebnosti kod imenica

U nemačkom jeziku imenice u jednini izgledaju, za razliku od našeg jezika, u sva četiri padeža isto,  ipak ima par izuzataka.
u genitivu imenice muškog i srdnjeg roda u jednini dobijaju nastavak – (e)s
das Haus – des Hauses
der Tag – des Tages

u dativu se javlja nastavak -e samo u nekim slučajevima.
im  Grunde
im Sinne
in diesem Falle … 

Upotreba nastavka -e u dativu ime više stilski karakter.

Ista stvar je i sa množinom, imenice imaju iste nastavke u sva četiri padeža. Ipak ima jedan izuzetak.

U dativu množine imenice, gde je to moguće, dodaje se nastavak –(e)n:
die Wände – den Wänden
die Tage – den Tagen
die Wälder – den Wäldern

Ali!!!
die Frauen – den Frauen
die Autos – den Autos

Ovde nije moguće dodati nastavak –(e)n u dativu množine.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Jednakosti i posebnosti kod prideva i članova

Članovi u nominativu i akuzativu su ISTI osim u akuzativu muškog roda:
N: der/ein      das/ein    die/eine   
A: den/ einen das/ein    die/eine   
Isto važi i za množinu.
N: die/–
A: die/–
U dativu jednine muški i srednji rod imaju iste nastavke:
dem/ einem
ako dodamo pridev:
dem/einem schönen
Na pridev se dodaje nasavak -en, koliko god ima prideva, uvek se dodaje nastavak -en:
Wir leben in einem großen alten, aber sehr schönen Haus.

Pitanja za padeže

Upitna zamenica ko (wer) se koristi za postavljanje pitanja za živa bića, a upitna zamenica šta(was) za stvari:

  1. nominativ: WER?, WAS? ( KO?, ŠTA?)
  2. genitiv: WESSEN? ( KOGA? ČEGA?)
  3. dativ:  WEM? (KOME? ČEMU?)
  4. akuzativ: WEN?, WAS? (KOGA ? ŠTA?)

Pravilan odgovor na ova pitanja daje traženi padežni oblik od imenske reči.

Primeri:

Er ist Lehrer.
WER ist Lehrer? – ER
WAS ist er?   – LEHRER

Das ist das Auto des Lehrers.
WESSEN Auto ist das?  – DES LEHRERS

Das Buch gehört dem Lehrer.
WEM gehört das Buch?  – DEM LEHRER
Ich lese einen Roman.
WAS liest du? – EINEN ROMAN.
Er trifft seinen Freund.
WEN trifft er? – SEINEN FREUND

Šta određuje padež?

Subjekat

Subjekat u rečenici označava ko ili šta vrši radnju i ne sme se izostaviti. Subjekt se uvek javlja u nominativu.

Leon fährt das Auto.
Marina besucht ihre Tante.
Meine Eltern kaufen eine Wohnung.
Dieses Geschenk ist für dich.
Sie hilft mir.

Glagoli

Glagoli pored subjekta često zahtevaju i dopunu ili objekat. Većina glagola zahteva dopunu/objekat u akuzativu, određeni broj glagola zahteva dopunu/ objekat u dativu, takodje postoje glagoli koji zahtevaju dopunu/objakat i u dativu i u akuzativu.  Samo nekoliko glagola zahteva dopunu/objekat  u nominativu ili genitivu
Subjekat = crvena boja
Objekat = zelena boja

Leon fährt das Auto.
Marina besucht ihre Tante.
Meine Eltern kaufen eine Wohnung.
Er schenkt seiner Frau eine Kette.
Sie hilft mir.
Er heißt ein guter Schauspieler.
Sie bedarf der Hilfe.

Predlozi

Predlozima je, takođe, potrebna dopuna, koja može biti u akuzativu, dativu ili genitivu. Kod naizmeničnih predloga (predlozi koji zahtevaju akuzativ i dativ) padež se određuje pomoću glagola ( glagoli kretanja i mirovanja).

Er spricht mit dem Chef.
Das ist für dich.
Wegen deiner Verspätung haben wir das Flugzeug verpasst.
Ich bin in der Stadt.
Ich gehe in die Stadt.

Pridevi

Mali broj prideva zahteva dopunu u akuzativu, dativu ili genitivu.

A: einen Meter groß
D: meinem Freund wichtig
G: des Problems bewusst

Primeri sa nastavcima:
muški rod: der nette Mann▪kein netter Mann▪netter Mann▪er▪meiner
ženski rod: die nette Frau ▪ keine nette Frau ▪ nette Frau ▪ sie ▪ meine
srednji rod: das nette Kind ▪ kein nettes Kind ▪ nettes Kind ▪ es ▪ meins
množina: die netten Menschen▪keine netten Menschen▪nette Menschen▪sie▪meine

Deklinacija

padežiWer oder Was?
Nominativ
Wessen?
Genitiv
Wem?
Dativ
Wen oder Was?
Akkusativ
muški rod
maskulin
der Mann
ein Mann
des Mannes
eines Mannes
dem Mann
einem Mann
den Mann
einen Mann
ženski rod
feminin
die Frau
eine Frau
der Frau
einer Frau
der Frau
einer Frau
die Frau
eine Frau
srednji rod
neutral
das Kind
ein Kind
des Kindes
eines Kindes
dem Kind
einem Kind
das Kind
ein Kind
množina
Plural
die Männer
die Frauen
die Kinder
der Männer
der Frauen
der Kinder
den Männern
den Frauen
den Kindern
die Männer
die Frauen
die Kinder

Pogledaj još:

Glagoli sa nominativom
Glagoli sa genitivom
Glagoli sa dativom
Glagoli sa akuzativom