Glagoli sa Akuzativom u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Lako/ Verben mit Akkusativ

Većina nemačkih glagola zahteva dopunu, to jest, objekat u akuzativnu. U ovoj lekciji ćete naučiti šta to znači i zašto je važno da znate koji glagoli zahtevaju dopunu u akuzativu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Glagoli sa akuzativom

U nemačkoj gramatici postoje glagoli koji zahtevaju dopunu u konkretnom padežu a većina glagola koristi dopunu u akuzativu. Dopuna u akuzativu se još naziva objekat u akuzativu i predstavlja stvar ili živo biće.

Kako da znamo koji glagoli zahtevaju objekat/ dopunu u akuzativu?

Jednostavno postavljamo pitanje za akuzativ: WEN? ili WAS?
Isto je i u našem jeziku:
AKUZATIV: KOGA? ili ŠTA?

Glagoli sa akuzativom su tranzitivni glagoli, pomoću njih subjekat (vršilac radnje) vrši radnju nad nečim ili nekim.
Na primer:

Er schreibt eine E-Mail. – On piše mejl.
Was schreibt er? – Eine E-Mail. – Šta on piše? – Mejl

Sie backt einen Kuchen.  –  Ona peče kolač.
Was backt sie? – Einen Kuchen. –Šta ona peče.  – Kolač.
Er trifft gestern seinen alten Freund. – Juče je sreo svog starog prijatelja.
Wen trifft er gestern? – Seinen alten Freund. – Koga je juče sreo? – Svog starog prijatelja.
Sie fotografiert ihre Kinder.  – Ona fotografiše svoju decu.
Wen fotografiert sie? – Ihre Kinder. – Koga ona fotografiše? – Svoju decu.

Naravno, morate uvek da pazite da li je određeni glagol sa predlogom, jer u tom slučaju predlog određuje padež.
Na primer:
Ich warte auf den Bus. – Čekam autobus.
Er trifft sich mit seinem alten Freund. – On se susreo sa svojim starim prijateljem.

Glagoli sa akuzativom su:

anrufen (nazvati), beneiden (zavideti), besuchen (posetiti), benutzen (upotrebiti), erhalten (dobiti), es gibt (ima postoji), essen (jesti), genießen (uživati), fotografieren (fotografisati), haben (imati), heiraten (venčati), hören (slušati), kennen (poznavati), lassen (ostaviti, pustiti), lesen (čitati), lieben (voleti), mögen (želeti, voleti), nennen (imenovati), öffnen (otvoriti), planen (planirati), schließen (zatvoriti), sehen (videti), suchen (tražiti), tragen (nositi), trinken (piti), übersetzen (prevesti), unterbrechen (prekinuti), vergessen (zaboraviti), vorbereiten (pripremiti)  …

Pogledajte listu glagola sa akuzativom sa prevodom i primerima.

Primeri:
Er besucht seinen Großvater.
Es gibt eine Bank in der Nahe.
Wir haben einen Hund.
Sie heiratet einen Franzosen.

Uvek postavljate pitanje sa WEN? ili WAS?

Glagoli sa dve dopune/ objekta u akuzativu?

Glagoli kosten, abfragen, angehen, lehren i nennen zahtevaju  dva objekta u akuzativu.

Na primer:
Es hat mich viel Mühe gekostet. – Trebalo mi je mnogo truda.
Die Lehrerin fragte den Schüler die Grammatik ab. –Nastavnica je  učenike ispitivala gramatiku.
Wer hat dich das Schwimmen gelehrt? – Ko te je naučio da plivaš?

Ne možemo izostaviti ni jedan od objekata, jer onda rečenica neće imati smisla.
Na primer:
Neispravno: Wer hat das Schwimmen gelehrt? -– Ko je naučio da plivaš?
Neispravno: Wer hat dich gelehrt? – Ko te je naučio?

Red reči u rečenici sa objektom u akuzativu

Izjavna rečenica

SubjektPredikat Objekt u akuzativu
   Ich       besuche     meine Tante.

Upitna rečenica sa upitnom reči

Upitna reč PredikatSubjektObjekt u akuzativu
Wann besuchst du deine Tante?

Upitna rečenica bez upitne reči

Predikat Subjekt Objekat u akuzativu
Besuchst du heute Abend deine Tante?

Pogledaj još:
Glagoli sa nominativom
Glagoli sa genitivom
Glagoli sa dativom
Glagoli sa dativom i akuzativom
Lista glagola sa akuzativom