Glagoli sa Genitivom u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Lako / Verben mit Genitiv

U ovoj lekciji saznaćete koji glagoli zahtevaju genitiv i kako ti glagoli sa genitivom u nemačkom jeziku funkcionišu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Glagoli sa dopunom/ objektom u genitivu
Glagoli koji zahtevaju Nominativ + Genitiv
Glagoli koji zahtevaju Nominativ + Akuzativ  +  Genitiv
Genitiv u frazama

Broj glagola koji zahtevaju objekat u gnitivu je relativno mali i nastavlja da se smanjuje. Svi oni se upotrebljavaju uglavnom  u službenom jeziku, literaturi, takođe možete naići na ove glagole i u vestima ili novinskim portalima.

Glagoli sa dopunom/ objektom u genitivu

U usmenom govoru  genitiv se retko koristi. On se može pojaviti kao imenica, imenička grupa, zamenica i kao dopunska rečenica.

Glagoli koji pripadaju pomenutoj grupi su:
gedenken (sećati se) , sich bedienen (služiti se), sich erbarmen (smilovati se), bedürfen (trebati/zahtevati) sich bemächtigen (dočepati se), sich enthalten (uzdržati se), ermangeln ( nedostajati),  sich rühmen ( hvaliti se ), sich schämen ( stideti se), beschuldigen (optužiti) , sich erfreuen (uživati), …..

Pogledajte: Lista glagola sa genitivom.

Primeri:
Er bemächtigte sich des Geldes.- Dočepao se novca.
Er enthielt sich jeden Kommentars. – Suzdržao se od svakog komentara.
Er schämt sich seiner Vergangenheit. – On se stidi svoje prošlosti.

Glagoli koji zahtevaju Nominativ + Genitiv

Glagoli koji stoje u kombinaciji: Nominativ + Glagol + Genitiv  su:

sich annehmen (sažaliti se)
sich bedienen ( služiti se)
bedürfen ( biti potrebno)
sich bemächtigen (dočepati se, ugrabiti)
sich enthalten (uzdržati se),
sich erbarmen (smilovati se)
sich erfreuen ( radovati se)
gedenken (sećati se)
sich rühmen( hvaliti se)
sich schämen (stideti se)

I nominativ i genitiv mogu da se odnose ili na stvar ili na osobu.
Na primer:
Jeder Mensch bedarf eines Freundes.
Ein solches Vorgehen bedarf einer Erklärung.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Glagoli koji zahtevaju Nominativ + Akuzativ  +  Genitiv

Glagoli koji stoje u kombinaciji: Nominativ + Glagol  +  Akuzativ  +  Genitiv  su:

anklagen (optužiti)
beschuldigen (optužiti)
bezichtigen (optužiti)
entbinden (razrešiti)
entheben (razrešiti)
überführen ( dokazati)
verdächtigen (sumnjičiti)
berauben (lišiti)

Pogledaj: Lista glagola sa genitivom

Akuzativ se uvek odnosi na osobu, a genitiv na stvar.
Na primer:
Man klagt die Frau des Betrugs an.

Glagoli koji spadaju u ovu grupu se takođe često upotrebljavaju u pasivu:
Die Frau wurde des Betrugs angeklagt.

Glagoli sa genitivom se upotrbljavaju u pisanom jeziku.
Postoje i pridevi koji se slično kao i glagoli upotrebljavaju sa genitivom:
Ich bin mir meines Fehlers bewusst.

Neki od ovih glagola se u modernom nemačkom jeziku često upotrebljavaju sa predlogom umesto sa genitivom.
Na primer:
Ich erinnere mich an meine Kindheit.
Der Schüler schämt sich für seine Tat.

Genitiv u frazama

Seines Weges gehen – ići svojim putem
Hungers sterben – umreti od gladi
natürlichen Todes sterben – umreti prirodnom smrću
der Hofnung leben – živeti u nadi
seiner Wissenschaft leben –živeti za svoju nauku
der Meinung sein – biti mišljenja
guter Laune sein – biti dobre volje
guter Stimmung sein – biti raspoložen

Pogledajte još:

Glagoli sa nominativom
Glagoli sa dativom
Lista glagola sa dativom
Glagoli sa akuzativom
Lista glagola sa akuzativom
Lista glagola sa genitivom