Genitiv u Nemačkom Jeziku – Jednostavno Objašnjeno / Der Genitiv

 U ovoj lekciji ćete saznati sve o genitivu u nemačkom jeziku, šta je genitiv,  kako se upotrebljava i deklinira. Naći ćete sitnice koje olakšavaju učenje, takođe, predloge i glagole koji idu uz genitiv. Pregled dve tabela sa članovima, zamenicama i pridevima.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je genitiv u nemačkom jeziku?
Deklinacija
Sitnice koje olakšavaju učenje
Genitiv + vlastita imena
Von + Dativ
Predlozi sa genitivom
Glagoli sa genitivom
Pridevi sa genitivom
Član i pridev u genitivu
Zamenice u genitivu


Šta je genitiv u nemačkom jeziku?

Genitiv je drugi po redu padež u nemačkom jeziku.
On izražava pripadanje nekomu ili nečemu.
Stoji IZA imenica, glagola, predloga i prideva.
Upitna reč za genitiv glasi: Wessen? ( Čiji?)

Primeri:

Iza imenice
Das Auto des Chefs ist alt.
Wessen Auto ist alt? – Des Chefs
.

Iza predloga
Wegen des Autos ging er zur Werkstatt.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Deklinacija – Šta je važno da znate

Imenice muškog i srednjeg roda u jednini dobijaju nastavak -es.

fafodređeni članneodređeni član
muški roddes Manneseines Mannes
srednji roddes Kindeseines Kindes
ženski rodder Fraueiner Frau
množinader Männer
der Kinder
der Frauen
– Männer
– Kinder
– Frauen

Sitnice koje olakšavaju učenje

Imenice muškog i srednjeg roda imaju nastavak –s ili –es.
Nastavak es se stavlja kod jednosložnih imenica i imenica koje završavaju na s, ß, x, z.

Kod jednosložnih imenica može da se upotrebi i nastavak –s, ali –es zvuči bolje.
das Kind – des Kindes

Kod nastavaka na s, ß, x, z  MORA se upotrebiti nastavak –es.
das Haus – des Hauses
Kad stoji iza imenica, onda genitiv iskazuje pripadanje nečemu ili nekome.

Na primer:
Das Auto des Chefs ist alt.
je                      je
imenica            imenica
subjekat           genitiv pripadnosti
nominativ

Genitiv + vlastita imena

Kod vlastititih imena genitiv  se gradi drugačije.
Ovde nema člana.
Vlastito ime stoji u genitivu ispred imence.
Na vlastito ime se dodaje nastavak –s.

Primeri:
Linas Tasche
Leos Bruder

Ako vlastito ime završava na s, ß, x, z onda se stavlja samo apostrof:
Primer:
Felix’ Fahrrad

von + Dativ

Genitiv vlastitih imena može da se  zameni sa konstrukcijom von + Dativ:

Felix’ Haus  –  das Haus von Felix
Mias Mutter – die Mutter von Mia

Hannas Kleid – das Kleid von Hanna

Predlozi sa genitivom

Predlozi sa genitivom su: während, wegen, innerhalb, außerhalb, oberhalb, unterhalb, aufgrund, anstelle, anstatt, trotz
Primeri:
während der Pauze
außerhalb des Dorfes

Glagoli sa genitivom

Glagoli sa genitivom su: anklagen, beschuldigen, gedenken, bedürfen, verdächtigen …

Man klagt sie des Betrugs an.
Wir gedenken 
der Opfer.
Ich bedürfe der Hilfe.
Man verdächtigt ihn des Diebstahls.
Er wird des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

Pridevi sa genitivom

bedürftig (potreban) Sie ist des Schutzes bedürftig.
bewusst (svestan): Er ist sich keines Vergehens nicht bewusst.
gewiss (siguran): Wir sind uns seiner Unterstützung gewiss.
mächtig (vladati): Er ist der französichen Sprache mächtig.
sicher (siguran): Er ist sich seines Erfolges sicher.
verdächtig (sumnjiv): Sie ist des Diebstahls verdächtig.
würdig (dostojan): Er ist meines Vertrauens nicht würdig.

Pridevi u genitivu uvek se nalaze iza imenice i ne dekliniraju se.

Genitiv se u nemačkom retko koristi, ali ipak je potrebno da ga znamo.

Član i pridev u genitivu

određeni članneodređeni član
prisvojna zamenica
bez člana
muški roddes lieben Bruderseines lieben Bruderslieben Bruders
srednji roddes lieben Kindeseines lieben Kindeslieben Kindes
ženski rodder lieben Muttereiner lieben Schwesterlieben Schwester
množinader lieben Brüder
der lieben Kinder
der lieben Mütter
deiner lieben Brüder
seiner lieben Kinder
meiner lieben Mütter
lieber Brüder
lieber Kinder
lieber Mütter

Zamenice u genitivu

lične zameniceprisvojne zamenice
muški i srednji rod
prisvojne zamenice
ženski rod i množina
meinermeinesmeiner
deinerdeinesdeiner
seinerseinesseiner
ihrerihresihrer
seinerseinesihrer
unserunseresunserer
euereureseurer
ihrerihresihrer

Pogledajte još:
Padeži u nemačkom jeziku
Nominativ
Dativ
Akuzativ
Objekat/ Dopuna u Akuzativu
Objekat / Dopuna u Dativu
Objekat / Dopuna u Genitiv
Deklinacija prideva
Deklinacija imenica
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa dativom i akuzativom