Wer Ist Das? – Ko Je To?

Wer Ist Das? – Ko Je To?

U ovoj lekciji moći ćete da predstavite svog prijatelja, poznanika ili kolegu na nemčkom. Prva i osnovna fraza sa kojom počinjete je: Wer ist das? – Ko je to? .…