Glagoli Slični Modalnim Glagolima sa Infinitivom bez zu/ Modalverbänliche Verben ohne zu

Ove glagole možemo nazvati i nepravim modalnim glagolima, jer se ponašaju slično modalnim glagolima, ali se ipak razlikuju, i zbog toga se ne mogu svrstati u prave modalne glagole. U ovoj lekciji ćemo videti koje razlike postoje među njima.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Foto: Pexels

SADRŽAJ

lassen, hören, sehen, fühlen
bleiben, gehen, fahren, helfen, lernen
Položaj glagola sličnih modalnim u glavnoj i zavisnoj rečenici
Modalni glagoli sa dva infinitiva

Glagoli slični modalnim glagolima se javljaju sa glavnim glagolom u infinitivu. Međutim, postoje razlike u formiranju perfekta i pluskvamperfekta. Pogledajte kako to izgleda. Sledeći primeri rečenica pokazuju kako se koriste glagoli u rečenici u prezentu i perfektu. Konstrukcije su istaknute bojom.

lassen, hören, sehen, fühlen

Prezent/Preterit:
Ich lasse/ ließ mir das Kleid schneiden.- Naručila sam da mi se sašije haljina.
Sie hört/hörte ihn kommen.- Čula ga je da dolazi.
Er sieht/sah  sie kommen. – Video ju je da dolazi.

Perfekt/Plusperfekt:  haben +infinitiv + infinitiv
Ich habe/hatte mir das Kleid schneiden lassen.
Sie hat/hatte ihn kommen hören.
Er hat/hatte sie kommen sehen.

bleiben, gehen, fahren, helfen, lernen

Prezent/Preterit:
Er bleibt /blieb eine Stunde liegen. – Ostao je da leži.
Sie geht/ging montags schwimmen. – Ona ide na plivanje.
Ich lerne/lernte im Tanzstudio tanzen. – Ja učim da plešem

Perfekt / Plusperfekt:  sein/ haben + infinitiv + Partizip II
Er ist/ist eine Stunde liegen geblieben.
Sie ist /war montags schwimmen gegangen.
Ich habe/hatte im Tanzstudio tanzen gelernt.

Da rezimiramo:
Hören, helfen, lassen, sehen perfekt i pluskvamperfekt grade sa haben + DVA infintiva.

Bleiben, fahren, fühlen, gehen, haben, kommen, lehren, lernen, schicken, spüren perfekt i pluskvamperfekt grade sa haben/ sein + infinitiv + particip II.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Položaj glagola sličnih modalnim u glavnoj i zavisnoj rečenici

Glagoli koji se upotrebljavaju kao modalni glagoli:

hören, lassen, sehen, helfen

U GLAVNOJ REČENICI

prezentEr hört das Taxi  kommen.
preteritSie ließ uns schon 20 Minuten warten.
perfektIch habe deine Frau gestern einkaufen sehen.

U ZAVISNOJ REČENICI

prezentEr freut sich sehr, wenn er das Taxi kommen hört.
preteritEs macht uns wütend, dass sie uns warten ließ.
perfektEs scheint mir, dass ich deine Frau gestern habe einkaufen sehen.

Kad glagoli hören, lassen, sehen, helfen stoje u rečenici sa još jednim glagolom, ponašaju se i u glavnoj i u zavisnoj rečenici kao modalni glagoli.

bleiben, gehen, lehren, lernen

  • U GLAVNOJ REČENICI
prezent
perfekt
Ich bleibe heute länger im Bett liegen.
Er ist heute länger im Bett liegen geblieben.
prezent
perfekt
Wir gehen jeden Montag schwimmen.
Wir sind jeden Montag schwimmen gegangen.
prezent
perfekt
Seine Tante lehrt ihn Deutsch lesen.
Seine Tante hat ihn Deutsch lesen gelehrt.
  • U ZAVISNOJ REČENICI
prezentMia weiß, dass ihr Freund gern angeln geht.
preteritLeo weiß, dass seine Mutter schon mit 10 tanzen lernte.
perfektIch weiß, dass dein Handy auf dem Tisch liegen geblieben ist.

Glagol BLEIBEN upotrebljava se samo sa nekoliko glagola:
jemand /etwas bleibt …..liegen/hängen/sitzen/ stehen/ stecken/ haften/ kleben/ wohnen

Glagoli HELFEN , LEHREN i LERNEN  kad se nalaze u kratkim recenicama onda se upotrebljavaju kao i modalni glagoli:
Ich helfe dir deine Sachen packen. -Pomoći ću ti da spakuješ svoje stvari.
Sie lehrte ihre Nichte Auto fahren. – Ona je podučavala svoju nećaku da vozi auto.
Ich lernte gestern tanzen. – Juče sam učila da plešem.

Kad se nalaze u dužim rečenicama onda se upotrebljavaju u Infinitivnim Konstrukcijama sa zu:
Meine Mutter hilft mir, meine neue Wohnung im Zentrum der Stadt einzurichten.
Ich habe endlich gelernt, alle Programme meiner Waschmaschine zu benutzen.

I glagoli FÜHLEN I SPÜREN mogu da se upotrebljavaju sa još jednim glagolom u infinitivu. Oba znače osećati.

Er spürt die Spannung nachlassen. – On oseće kako napetost popušta.
Sie fühlte das Medikament gegen Migrene wirken. – Ona oseća kako lek protiv migrene deluje.
ALI češće se kaže:
Er spürt, wie die Spannung nachlässt.
Sie fühlte, wie das Medikament gegen Migrene wirkte.

Modalni glagoli sa dva infinitiva

U GLAVNOJ REČENICI

prezentEr kann sie nicht zittern sehen.
Ich musst jetzt arbeiten gehen.
preteritEr konnte sie nicht zittern sehen.
Ich musste arbeiten gehen.
perfektEr hat sie nicht weggehen lassen wollen.
Die Schüler haben dort nicht stehen bleiben dürfen.

U ZAVISNOJ REČENICI

prezentIch weiß, dass er sich scheiden lassen will.
preteritIch denke, dass er das Tier leiden sehen konnte.
perfektIch glaube, dass er mit uns hat essen gehen wollen.

Perfekt sa tri ili više glagola na kraju rečenice je komplikovan i stoga se obično daje prednost preteritu.

Kada modalni glagol i glagol koji se može upotrebiti kao modalni glagol stoje u jednoj rečenici zajedno, onda MODALNI glagol ima najvažniju poziciju u rečenici.

Sva pravila za upotrebu modalnih glagola važe.

Pomoćni glagol u perfektu i pluskvamperfektu je uvek haben. A glagol, koji se upotrebljava kao modalni glagol stoji iza glavnog glagola, oba stoje iza infinitiva.

Pogledajte još:
Infinitiv sa i bez zu
Modalni glagoli subjektivnog značenja
Participi kao pridevi
Poimeničeni pridevi i participi