Glagoli Slični Modalnim Glagolima sa Infinitivom i Zu/ModalverbähnlicheVerben mit Zu

U ovoj lekciji ćemo naučiti sve o glagolima koji se slično ponašaju kao modalni glagoli, dakle, stoje sa još jednim glagolom u rečenici, koji se javlja u obliku INFINITIVA , ali ispred infinitiva dolazi obavezno zu.
Po tome se oni razlikuju od pravih modalnih glagola. Nekim glagolima, zbog njihove specifičnosti ćemo malo više posvetiti pažnje. Na nemačkogom se oni zovu Modalverbähnliche Verben ili Modalitätsverben.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Foto: Pexels

SADRŽAJ

brauchen +zu
wissen + zu
scheinen + zu
drohen + zu
es gibt + zu
pflegen + zu

Najvažniji glagoli koji imaju ulogu modalnih glagola su svakako
sein+zu +infinitiv i
haben +zu+infinitiv,
tu možemo dodati i glagol (nicht) brauchen +zu+ infinitiv. S obzirom da su najvažniji, zaslužuju i posebnu lekciju.

Ovde možete otkriti sve o konstrukcijama:
sein+zu +infinitiv
haben +zu+infinitiv
(nicht) brauchen +zu+ infinitiv

Pored ovih postoje i drugi glagoli koji oponašaju modalne glagole, to su na primer:
drohen +zu, pflegen+zu, scheinen+zu, es gibt+zu, gedenken+zu, suchen, vermögen+zu, versprechen+zu, verstehen+zu i wissen +zu.

Formulacije sa ovim glagolima često su deo službene upotrebe. Ovi glagoli se ponašaju kao i modalni glagoli, ali ipak ne spadaju u modalne glagole, a razlikuju se po tome što kod ovih glagola ispred infinitva stoji zu.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

brauchen + zu
nicht/ nur/kaum brauchen

Ukoliko brauchen stoji u konstrukciji zu + infinitiv, onda obavezno stoji i negacija u rečenici.
Na primer:
Du brauchst morgen nicht zu arbeiten
To možemo i ovako da kažemo:
Du musst morgen nicht arbeiten.

Ukoliko sa brauchen upotrebimo nur ili kaum, onda nema negacije u rečenici:
Du brauchst nur den Chef anzurufen. = Du musst nur den Chef anrufen.

U govornom jeziku može se često čuti upotreba brauchen BEZ zu:
Tako možete da čujete rečenicu kao što je ova: Du brauchst das nicht machen.
Ipak, to nije gramatički ispravno. Pravilno je: Du brauchst das nicht zu machen.

wissen + zu

Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen.   – Zaista cenim tvoju pomoć.
Er weiß sich zu beherrschen.- On zna da se kontroliše.
Wir wissen uns gut zu verteidigen.- Znamo da se branimo.
Er wusste ihre Qualitäten nicht zu schätzen. – Nije znao da ceni njene kvalitete.

scheinen + zu

Das scheint schwieriger zu sein als ich dachte. – Čini se da je ovo teže nego što sam mislio. 
Die Zeit scheint stillzustehen.- Čini se da vreme stoji.
Sie schien ihn zu kennen. – Činilo se da ga poznaje.
Er scheint ihn völlig zu übersehen. – Ćini se da ga je potpuno prevideo.Der Chef scheint in bester Laune zu sein.- Izgleda da je šef dobro raspoložen.

Glagol scheinen se u prošlom vremenu obavezno koristi u preteritu, a osim toga on se može koristiti i kao punoznačni glagol bez zu.

drohen + zu
Dass Flugzeug droht abzustürzen. – Postoji opasnost da se avion sruši.
Das Schiff droht unterzugehen. – Postoji opasnost da brod potone
Der Zug drohte zu entgleisen. Postoji opasnost da voz iskoči iz šina.

Glagol drohen se u prošlom vremenu obavezno koristi u preteritu, a osim toga on se može koristiti i kao punoznačni glagol bez zu.

es gibt + zu
Bei dem Projekt gibt es viel zu tun. – Ima mnogo toga da se uradi na projektu.
Es gibt noch einiges zu tun. – Ima još nešto da se uradi.
Da gibt es noch viel zu tun. – Ima još mnogo tog da se uradi.

pflegen + zu
Er pflegt seine  Exfrau immer mal wieder anzurufen. – Imao je običaj s vremena na vreme da nazove bivšu ženu.
Sie pflegen sonntags im Restaurant zu essen. – Imali su običaj da nedeljom jedu u restoranu.
Meine Mutter pflegte zu sagen, niemand sei perfekt. – Moja majka je (imala običaj da kaže)govorila da niko nije savršen.

Glagol pflegen se u prošlom vremenu obavezno koristi u preteritu, a osim toga on se može koristiti i kao punoznačni glagol bez zu, i ima značenje negovati.

Pogledajte još:

Glagoli slični modalnim bez zu
Modalni glagoli
Modalni glagoli subjektivnog značenja
Infinitiv sa i bez zu