haben + zu + Infinitiv

U ovoj lekciji ćete naučiti sve o konstrukciji haben + zu + infinitiv, koja je njena uloga, šta znači, koje su njene konkurentne forme i zašto spada u modalitetne glagole.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Foto: Pexels

SADRŽAJ

Haben
Haben + zu + infinitiv
Haben + zu + tun

Haben

Verovatno ste već i sami shvatili koliko je glagol haben važan glagol. Pogotovo ako učite nemački već neko vreme. Haben ima više funkcija, može biti punoznačan glagol, pomoćni glagol, a u ovoj lekiciji ćemo objasniti njegovu sličnost sa modalnim glagolom.

Kao punoznačni glagol haben znači imati, i stoji sam u rečenici.
Na primer:
Ich habe ein großes Haus am Stadtrand.
Er hatte eine schwarze Katze.


Kao pomoćni glagol gradi složena vremena kao što su perfekt i pluskvamperfekt.

Na primer:
Ich habe eine schöne Bluse von meinem Mann bekommen.
Er hatte die Bluse in einem Kaufhaus gekauft.

Naravno haben možemo upotrebiti i u konjunktivu:
Ich hätte gern ein Glas Wasser.

haben +zu + infinitiv

Haben + zu + Infinitiv ima aktivno značenje i može se zameniti sa modalnim glagolom müssen.
Pitate se šta je to „aktivno značenje“? To znači da ovu konstrukciju možemo zameniti samo sa aktivnom rečenicom, za razliku od konstrukcije sein+ zu + infinitiv. Ovu konstrukciju možemo da zamenimo za rečenicu u pasivu. Šire o tome ćemo u lekciji sein+zu + infinitiv.

Na primer:
Jeder Mitarbeiter hat viele Aufgaben heute zu lösen. = Jeder Mitarbeiter muss viele Aufgaben heute lösen.
Nina hat noch eine Präsentation zu halten. =Nina muss/soll noch eine Präsentation halten.

Haben + zu +Infinitiv je konstrukcija,  koja se bavi nalozima i naredbama, koje se upućuju jednoj osobi ili određenoj grupi ljudi. Često se koristi u uputstvima i propisima.

haben + zu + Infinitiv = müssen / sollen + Infinitiv

Pogledajte primere:

1. Felix hat eine Diät streng einzuhalten. = Felix muss /soll eine Diät streng einhalten.
2. Der Mitarbeiter hat eine wichtige Aufgabe zu lösen.  = Der Mitarbeiter muss eine wichtige Aufgabe lösen.
3. Mia hat noch eine Präsentation zu halten. = Mia muss/soll noch eine Präsentation halten.
4. Du hast das bis morgen zu erledigen. =Du musst das bis morgen erledigen. 
5. Mirjam hat zu tun.   = Mirjam muss tun (muss arbeiten).

I jedna i druga rečenica ima isto značenje. Evo prevoda:
1. Feliks mora/treba striktno da drži dijetu.
2. Zaposleni mora da reši važan zadatak.
3. Mia mora/treba da drži prezentaciju.
4. To moraš do sutra da obaviš.
5. Mirjam mora da radi.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

haben+ zu + tun

Ova konstrukcija se veoma često koristi, zato je posebno ističem. Ima značenje obaveze, nešto moramo da radimo.
Pogledajte primer:
Markus hat zu tun.  = Markus muss arbeiten.

Konstrukcije haben+ zu +tun proširene akuzativom takođe znače nužnost/obavezu.

Na primer:
Er hat etwas zu tun.  = Er muss/ soll etwas tun.
Er hat etwas, das er tun müsste/ sollte.
( On ima nešto, što mora/treba da uradi.)

Haben + zu + Infinitiv  takođe izražava MOGUĆNOST, to jest, može da se zameni sa modalnim glagolom können. U ovom slučaju, međutim, modalitet je često dvosmislen. Može imati i značenje glagola müssen.

Na primer:
Er hat etwas zu berichten. = Er kann/muss etwas erzählen.
Frau Meyer hat etwas auszuführen. = Frau Meyer kann/muss etwas ausführen.
Jonas hat ein Päckchen aufzugeben. =Jonas kann/muss ein Päckchen aufgeben.
Mirko hat etwas abzugeben. = Mirko kann/muss etwas abgeben.

Pogledajte još:
Glagoli slični modalnim sa zu
Glagoli slični modalnim bez zu
Infinitiv sa i bez zu
Modalni glagoli
Modalni glagoli subjektivnog značenja
Pasiv sa modalnim glagolima