Modalni Glagoli Subjektivnog Značenja u Nemačkom Jeziku/ Modalverben Subjektiver Gebrauch

U ovoj lekciji saznaćete sve o modalnim glagolima subjektivnog karaktera u nemačkom jeziku. U mnogome izgledaju kao i obični modalni glagoli, ali njihovo značenje je ipak drugačije.
Zahvaljujući njima možemo da se služimo onim sitnim nijansama, koje nam često nedostaju kad upotrebljavamo strani jezik, kao, na primer, za izražavanje pretpostavke ili sumnje, isto tako i za izražavanje verovatnoće većeg i manjeg stepena. A možemo da prenosimo tvrdnje i tračeve drugih osoba i da se pri tom distanciramo.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Foto:Pexels

SADRŽAJ
Modalni glagoli koji izražavaju pretpostavku
Oblici i značenja
Oblici za sadašnjost
Oblici za prošlo vreme
Prenošenje informacija/ glasina- sollen i wollen
Oblici za sadašnjost za sollen i wollen 
Oblici za prošlost za sollen i wollen

Šta su modalni glagovi subjektivnog značenja?

Modalni glagoli imaju i objektivno i subjektivno značenje. Modalni glagoli subjektivnog značenja u nemačkom jeziku se koriste, između ostalog, za izražavanje tvrdnji ili pretpostavki. Pogledajte kako to izgleda.
Na primer:
Die Kollegin Vesna ist heute nicht in die Arbeit gekommen.

Koliko smo sigurni zašto koleginica Vesna nije došla?

Sie muss krank sein.Sie müsste krank sein.Sie dürfte krank sein.Sie könnte krank sein.
99% ganz sicher,
bestimmt
(definitivno sigurno)
85% sehr
wahrscheinlich
(vrlo verovatno )
75% wahrscheinlich/ vermutlich (verovatno)50-30 % vielleicht/ möglicherweise
(možda)
mussmüsstedürfte könnte
Ona je sigurno bolesna,
inače bi bila ovde.
Pretpostavljam da je bolesna.
Nije se osećala dobro pre neki dan.
Pretpostavljam da je bolesna.
Mnogi ljudi trenutno imaju grip.
Možda je zaspala.

Govornik može dati svoju ličnu ocenu događaja i situacije. Modalni glagol u ovoj upotrebi gubi svoje prvobitno značenje.

Za početak je ovo dovoljno da znate. Ali za one koji žele na viši nivo znanja, evo i proširene verzije.

Modalni glagoli koji izražavaju pretpostavku

U ovu grupu spadaju müssendürfenkönnen i mögen. Osim toga pretpostavka se može izraziti i sa glagolom werden.

Oblici i značenja

Pomoću modalnih glagola müssen, dürfen, können, mögen možemo da izrazimo pretposavku, to jest, naš ličini , subjektivni stav o nečemu. Zahvaljujući njima možemo da stepenujemo našu pretpostavku, koliko bi naša izjava mogla biti verovatna.

Da vidimo kako to izgleda:

PrimerZnačenje
Sie muss an ihrem Arbeitsplatz sein.Sie ist ganz sicher bei der Arbeit.
Sie müsste bei der Arbeit sein.Sie ist sicher bei der Arbeit. 
Sie dürfte bei der Arbeit sein. Sie ist bestimmt bei der Arbeit. 
Sie kann bei der Arbeit sein. Sie ist vermutlich bei der Arbeit.
Sie könnte bei der Arbeit sein. Sie ist möglicherweise bei der Arbeit.
Sie mag bei der Arbeit sein. Sie ist vielleicht (unsicher) bei der Arbeit. 

Oblici za sadašnjost

müssendürfenkönnen,mögen u indikativu ili konjuktivu II prezenta + Infinitiv

PrimerZnačenje
Das dürfte ein Fehler seinIch bin mir ziemlich sicher, dass das ein Fehler ist.
Das könnte wahr seinEs ist möglich, dass das wahr ist.
Er mag Recht haben. Vielleicht hat er Recht, sicher bin ich aber nicht

Oblici za prošlo vreme

Modalni glagoli subjektivnog značenja u prošlom vremenu lako je razlikovati od objektivnih jer su različitog oblika.
müssendürfenkönnenmögen u indikativu ili konjuktivu II prezenta + Infinitiv Perfekt. 

PrimerZnačenje
Das dürfte ein Fehler gewesen seinIch bin mir ziemlich sicher, dass das ein Fehler gewesen ist.
Das könnte wahr seinEs ist möglich, dass das wahr gewesen ist.
Er mag Recht gehabt habenVielleicht hat er Recht gehabt, sicher bin ich aber nicht

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Prenošenje informacija/ glasina – sollen i wollen

U ovu grupu spadaju modalni glagoli sollen i wollen. I oni mogu biti upotrebljeni u subjektivnom značenju. U tom obliku služe za prepričavanje nečega što smo čuli. Slično indirektnom govoru, govornik održava određenu distancu od iskaza. Time se ograđuje od istinitosti stranog iskaza. Glagoli sollen i wollen se različito koriste.

Modalni glagol sollen se koristi za prenošenje informacija ili glasina.
Modalni glagol wollen se koristi da izrazi ono što neka osoba tvrdi ili je rekla o sebi. Međutim, govornik sumnja u istinitost izjave.

Oblici za sadašnjost za sollen i wollen

Prezent modalnih glagola sollen ili wollen u indikativu+ infinitiv glavnog glagola. 

PrimerZnačenje
Bei dem Erdbeben soll es viele Toten geben.In der Zeitung steht, dass es bei dem Erdbeben viele Toten geben soll. 
Der Musiker John Bailey soll eine Affäre haben. Gerüchten zufolge hat der Musiker eine Affäre. 
Jean Page will schon immer viele Fans habenEr behauptet, dass er schon immer viele Fans hat.

Oblici za prošlost za sollen i wollen

Prezent glagola sollen ili wollen u indikativu + Partizip II + haben ili sein.

PrimerZnačenje
Bei dem Erdbeben soll es viele Toten gegeben haben.Ich habe gelesen, dass es bei dem Erdbeben viele Toten gegeben haben soll. 
Der Musiker John Bailey  soll unzählige Affären gehabt habenGerüchten zufolge hatte der Musiker unzählige Affären.
Jean Page will schon immer viele Fans gehabt haben.Er behauptet, dass er schon immer viele Fans gehabt haben will.

Pogledajte još:
Modalni glagoli
Pasiv sa modalnim glagolima
Infinitiv sa zu i bez zu